آخرین رویدادها

1397/04/25
برگزاری دوره جدید مکالمات و مکاتبات بیمارستانی

برگزاری دوره جدید مکالمات و مکاتبات بیمارستانی در دانشکده پرستاری دانشگاه تهران ...1397/09/12
استخدام

دعوت به همکاری : تاک سبز از علاقمندان جهت منشی آموزشگاه زبان در محدوده یوسف آ ...1398/02/19
دعوت به همکاری از مدرسین زبان

دعوت به همکاری : تاک سبز از مدرسین مجرب انگلیسی (مکالمه، IELTS, TOEFL)، فرانس ...دپارتمان های آموزشی

مکالمه
بیشتر...