درباره ما

Green Talk

مرکز تخصصی آموزش زبانهای خارجی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیولی، ...)

برگزار کننده مکالمات و مکاتبات تخصصی برای پزشکان، پیراپزشکان، بازرگانان، حقوقدانان و وکلا و مدیران

آموزش مکالمات انگلیسی و فرانسه ویژه کودکان و نوجوانان در محیط مناسب