...

برگزاری دوره جدید مکالمات و مکاتبات بیمارستانی

1397/04/25

دسته بندی رویداد : تازه ها

برگزاری دوره جدید مکالمات و مکاتبات بیمارستانی در دانشکده پرستاری دانشگاه تهران

دوره مکالمات و مکاتبات بیمارستانی ویژه پزشکان، پیراپزشکان و سایر پرسنل بیمارستانها و مراکز درمانی  با هدف آموزش زبان انگلیسی در قالب فعالیتهای روزمره در بیمارستانها و سایر مراکز درمانی تحقیقاتی و رفع نیاز این گروه در برقراری ارتباطات با بیماران، همکاران بخشهای مختلف و مراکز درمانی خارج از کشور و انگلیسی زبان و نیز مکاتبات پزشکی  و حضور در سمینارها و کارگروههای علمی، از مرداد سال جاری برگزار می­گردد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام میتوانند با شماره تلفن 61054592 تماس حاصل فرمایند.