1. دوره مکالمه انگلیسی در رده سنی نوجوانان (12 الی 16 سال)

کتاب­ هاي مورد استفاده در دوره آموزشي زبان انگليسي نوجوانان مجموعه آموزشيConnect  است که به همراه یک مجموعه مکمل کتاب داستان تدریس می­ شود. لهجه اين دوره انگليسي امريکايي است و در واقع يکي از جديدترين و مناسب­ ترين مجموعه ­هاي آموزشي است که بطور خاص براي گروه  سني نوجوانان تدوین شده استمجموعه آموزشي Connect  از ويژگي‏ هاي مهمي مانند استفاده از شيوه‏ هاي نوين طراحي و تدوين مطالب آموزشي زبان­هاي خارجي، پرداختن همزمان به مهارت­ هاي چهار‏گانه زبان، توسعه هماهنگ دانش واژگاني، تلفظي و دستوري و بکارگيري موضوعات متنوع، روزآمد و مناسب براي گروه سني نوجوانان برخوردار مي‏ باشد.

http://greentalk.ir/photos/4-7.jpg

بخش نوجوانان

سطح

کتاب

مقطع تحصیلی

توضیحات

JET1

Connect 1

ششم، هفتم و هشتم

üزبان آموزان پس از پایان دوره JET8جهت ورود به دوره بزرگسالان در آزمون تعیین سطح شرکت می کنند.

JET2

Connect 1

JET3

Connect 1 & Connect 2

JET4

Connect 2 

JET5

Connect 2 

JET6

Connect 2 & Connect 3

JET7

Connect 3

JET8

Connect 3

 

 

طول دوره زبان انگلیسی نوجوانان 2 سال مي­باشد و بر اساس جدول زیر در 8 ترم 40 ساعته برگزار مي‏گردد:

SUPPLEMENTARY READING

TEXTBOOK

LEVEL

TERM

Simplified Story - Stage 2

Connect 4/Unit 5 – 8

ET 8

8

Simplified Story - Stage 2

Connect 4/Unit 1 – 4

ET 7

7

Simplified Story - Stage 1

Connect 3/Unit 5 – 8

ET 6

6

Simplified Story - Stage 1

Connect 3/Unit 1 – 4

ET 5

5

Simplified Story - Starter

Connect 2/Unit 5 – 8

ET 4

4

Simplified Story - Starter

Connect 2/Unit 1 – 4

ET 3

3

--

Connect 1/Unit 5 – 8

ET 2

2

--

Connect 1/Unit 1 – 4

ET1

1